NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet első alkalommal a 2016. január 1-e után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell teljesíteniük. A közösségi szolgálat szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, melynek részletes jogszabályi háttere megtekinthető itt.

Iskolánkban a közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők.

A közösségi szolgálat tevékenységi területei

  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási, 
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelmi, 
  • polgári és katasztrófavédelmi,
  • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat elsősorban a tanulók helyi közösségének javát szolgálja, ezért a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén szervezhető meg a fent említett tevékenységi területeken.

A közösségi szolgálatot a tanulók csak olyan szervezetnél teljesíthetik, amellyel az iskolának van együttműködési megállapodása. Amennyiben még nincs az iskola és a szervezet között megállapodás, a szervezet kezdeményezheti az együttműködést az iskolával. Az ehhez szükséges szerződés mintája itt található, kitölthető szerződés az iskolatitkárságon kérhető (katgim@katgim.hu; titkar@katgim.hu)

Az iskolával együttműködésben álló szervezetek itt tekinthetők meg.

A közösségi szolgálat időkerete

A közösségi szolgálat 50 óra, melyből legfeljebb 5 óra felkészítés és 5 óra zárás, reflexió lehet.  A közösségi szolgálati tevékenység tanítási napokon alkalmanként 1-3 órás időkeretben, míg tanítási napokon kívül alkalmanként 1-5 órás időkeretben végezhető. Az előírt 50 órát a tanulónak a középiskolai tanulmányait lezáró írásbeli érettségi vizsga megkezdéséig kell teljesítenie.

A közösségi szolgálat dokumentálása

A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.

A partner szervezet a tanuló teljesítéseiről hivatalosan értesíti az iskolát. Ezzel párhuzamosan a tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen vezeti. Ebben a dátum, a tevékenység, a teljesített órák száma és a fogadó intézmény képviselőjének aláírása szerepel. E mellett a tanuló egy-egy projekt lezárását követően röviden, lényegre törően megfogalmazza reflexióit. Az 50 óra teljesítését követően az igazgató lezárja a naplót, és a teljesítés bejegyzésre kerül az erre kijelölt dokumentumokban.

június 2024

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
27
28
29
30
31
1
2
Események május

30

Események június

1

No Events
Események június

2

3
4
5
6
7
8
9
Események június

3

Események június

6

No Events
Események június

7

No Events
Események június

8

No Events
Események június

9

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Események június

10

No Events
Események június

11

No Events
Események június

12

No Events
Események június

13

Események június

14

Események június

15

No Events
Események június

16

No Events
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Események június

25

Események június

28

Események június

29

Események június

30

1
2
3
4
5
6
7