NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet első alkalommal a 2016. január 1-e után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell teljesíteniük. A közösségi szolgálat szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, melynek részletes jogszabályi háttere megtekinthető itt.

Iskolánkban a közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők.

A közösségi szolgálat tevékenységi területei

  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási, 
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelmi, 
  • polgári és katasztrófavédelmi,
  • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat elsősorban a tanulók helyi közösségének javát szolgálja, ezért a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén szervezhető meg a fent említett tevékenységi területeken.

A közösségi szolgálatot a tanulók csak olyan szervezetnél teljesíthetik, amellyel az iskolának van együttműködési megállapodása. Amennyiben még nincs az iskola és a szervezet között megállapodás, a szervezet kezdeményezheti az együttműködést az iskolával. Az ehhez szükséges szerződés mintája itt található, kitölthető szerződés az iskolatitkárságon kérhető (katgim@katgim.hu; titkar@katgim.hu)

Az iskolával együttműködésben álló szervezetek itt tekinthetők meg.

A közösségi szolgálat időkerete

A közösségi szolgálat 50 óra, melyből legfeljebb 5 óra felkészítés és 5 óra zárás, reflexió lehet.  A közösségi szolgálati tevékenység tanítási napokon alkalmanként 1-3 órás időkeretben, míg tanítási napokon kívül alkalmanként 1-5 órás időkeretben végezhető. Az előírt 50 órát a tanulónak a középiskolai tanulmányait lezáró írásbeli érettségi vizsga megkezdéséig kell teljesítenie.

A közösségi szolgálat dokumentálása

A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.

A partner szervezet a tanuló teljesítéseiről hivatalosan értesíti az iskolát. Ezzel párhuzamosan a tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen vezeti. Ebben a dátum, a tevékenység, a teljesített órák száma és a fogadó intézmény képviselőjének aláírása szerepel. E mellett a tanuló egy-egy projekt lezárását követően röviden, lényegre törően megfogalmazza reflexióit. Az 50 óra teljesítését követően az igazgató lezárja a naplót, és a teljesítés bejegyzésre kerül az erre kijelölt dokumentumokban.

november 2023

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
30
31
1
2
3
4
5
Események október

30

Események október

31

Események november

1

Események november

2

Események november

3

Események november

4

No Events
Események november

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Események november

13

Események november

14

No Events
Események november

15

Események november

17

Események november

18

No Events
Események november

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Események november

27

No Events
Események november

28

No Events
Események november

29

No Events
Események november

30