NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet első alkalommal a 2016. január 1-e után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell teljesíteniük. A közösségi szolgálat szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, melynek részletes jogszabályi háttere megtekinthető itt.

Iskolánkban a közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők.

A közösségi szolgálat tevékenységi területei

  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási, 
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelmi, 
  • polgári és katasztrófavédelmi,
  • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat elsősorban a tanulók helyi közösségének javát szolgálja, ezért a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén szervezhető meg a fent említett tevékenységi területeken.

A közösségi szolgálatot a tanulók csak olyan szervezetnél teljesíthetik, amellyel az iskolának van együttműködési megállapodása. Amennyiben még nincs az iskola és a szervezet között megállapodás, a szervezet kezdeményezheti az együttműködést az iskolával. Az ehhez szükséges szerződés mintája itt található, kitölthető szerződés az iskolatitkárságon kérhető (katgim@katgim.hu; titkar@katgim.hu)

Az iskolával együttműködésben álló szervezetek itt tekinthetők meg.

A közösségi szolgálat időkerete

A közösségi szolgálat 50 óra, melyből legfeljebb 5 óra felkészítés és 5 óra zárás, reflexió lehet.  A közösségi szolgálati tevékenység tanítási napokon alkalmanként 1-3 órás időkeretben, míg tanítási napokon kívül alkalmanként 1-5 órás időkeretben végezhető. Az előírt 50 órát a tanulónak a középiskolai tanulmányait lezáró írásbeli érettségi vizsga megkezdéséig kell teljesítenie.

A közösségi szolgálat dokumentálása

A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.

A partner szervezet a tanuló teljesítéseiről hivatalosan értesíti az iskolát. Ezzel párhuzamosan a tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen vezeti. Ebben a dátum, a tevékenység, a teljesített órák száma és a fogadó intézmény képviselőjének aláírása szerepel. E mellett a tanuló egy-egy projekt lezárását követően röviden, lényegre törően megfogalmazza reflexióit. Az 50 óra teljesítését követően az igazgató lezárja a naplót, és a teljesítés bejegyzésre kerül az erre kijelölt dokumentumokban.

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
26
27
28
29
30
1
2
Események szeptember

26

Események szeptember

30

Események október

1

No Events
Események október

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Események október

3

No Events
Események október

4

No Events
Események október

5

No Events
Események október

6

No Events
Események október

7

No Events
Események október

8

No Events
Események október

9

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Események október

10

No Events
Események október

11

No Events
Események október

12

No Events
Események október

13

No Events
Események október

14

No Events
Események október

15

No Events
Események október

16

No Events
17
18
19
20
21
22
23
Események október

17

No Events
Események október

18

No Events
Események október

19

No Events
Események október

20

No Events
Események október

21

No Events
Események október

22

No Events
Események október

23

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Események október

24

No Events
Események október

25

No Events
Események október

26

No Events
Események október

27

No Events
Események október

28

No Events
Események október

29

No Events
Események október

30

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Események október

31

No Events