NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 

 

 

Kedves Szülők!

 

Örömmel értesítjük, hogy iskolánkban zeneiskolai keretek között adott a lehetőség hangszertanulásra. Az alsóbb évfolyamokban szolfézs és furulyatanulással lehet megalapozni a zenetanulást. Kedvező, hogy intézményünkön belül, iskolaidőben megoldható a zenei nevelés, zeneiskolai tanáraink segítségével. Később kórusban, fúvószenekarban, vagy valamilyen kamaracsoportban is felléphetnek tanítványaink.

 

Általános iskolai 1 osztály – HangolóDó szakkör

Az általános iskola első évfolyamán, heti 1 tanórában HangolóDó zenei szakkörön vehetnek részt a gyerekek, amely az 5. órában, órarendbe beépítve történik. Megalapozza az alapvető zenei ismereteket és felkészít az év végi alkalmassági meghallgatásra. Ajánlott minden kisgyereknek, mivel átmenetet képez az óvoda-iskola, valamint az iskola-zeneiskola között, játékos tevékenységekbe bújtatott tanulással, komplex személyiség- és készségfejlesztéssel.

 

HangolóDó Zenei szakkörről röviden

 

Az élményszerű zenei oktatáshoz a változatos, tevékenykedtető, sokszínű óraszervezés, a játékos feladatok alkalmazása, az egyszerű ritmus- és dallamhangszerek, valamint a különféle szemléltető eszközök használata járul hozzá.

Ezek a következők: zenés köszönés, dalos játékok, sokrétű ritmusjátékok gazdag eszközhasználattal (különböző ritmuskártyák, táblai memóriajáték, ritmusdominó/lánc, testtaps, online játékok), dallami ismeretek/daltanulás szolmizációs hangokkal is (Fecskemese) énekelve, tornázva, dallamvonal-rajzolással, élőzongorával, kézjelekkel, színes hanglépcsővel, hangszerekkel: Orff hangokkal, színes csövekkel (Boomwackers), interaktív táblán a Musicators feladatokkal (online zeneoktató felület). Ritmus/dallam visszhang hangoztatása. Tematikus zenehallgatás, kreatív önkifejezéssel (rajzolás, mozgás)

A tevékenységek értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása (piros pontok).  Szeretetteljes, elfogadó légkör és vidám hangulat kialakítása.

A HangolóDó Zenei szakkör tanév végére felkészíti a kisdiákokat a zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra, melyet minden év május elején tartunk.

A felvételi meghallgatáson a következőkre vagyunk kíváncsiak:

– egy szabadon választott népdal éneklése

– ritmus és dallam visszhang

 

Ami még beleszámít a meghallgatás eredményességébe:

– a tanév közben gyűjtött piros pontok száma

Azokat, akik nem vettek részt a HangolóDó zenei előkészítő foglakozáson, a piros pontok számától függetlenül értékeljük a meghallgatáson.

 

Az alkalmassági meghallgatás időpontja:

– 1/B – 2022. május 3. – 5. óra

– 1/A – 2022. május 5. – 5. óra

A felvételi eredményéről írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket

 

Zeneiskolai tanulmányokkal kapcsolatos fontos információk:

  • Azok a tanulók, akik sikeres vesznek részt az alkalmassági meghallgatáson, a következő tanévtől megkezdhetik zeneiskolai tanulmányaikat.
  • A foglalkozások csoportos és egyéni órák keretében történnek.
  • Heti 2×45 perc csoportos óra: szolfézs, heti 2×30 perc hangszeres foglalkozás. Órabeosztásra szeptemberben kerül sor. Zeneiskolai órák a délutáni időkeretben kerülnek megszervezésre.
  • Az első hangszeres évben furulya hangszer ajánlott.
  • Zeneiskolai oktatás, térítési díj ellenében vehető igénybe.
  • A térítési díj összege tanulmányi átlagtól függően 12.000 Ft/félév – 16.000 Ft/félév között mozog.
  • Az első hangszeres évben furulya hangszer ajánlott.
  • Későbbiekben választható hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, zongora, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tenorkürt, tuba, ütő

 

Kérjük, ha zeneiskolai oktatásban szeretnék gyermeküket részesíteni, akkor a küldött

„Jelentkezés zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra” című lapot 2022. április 29-ig küldjék el e-mail-ben Bogáthy Gábor email címére: bogathy.gabor@katgimi.hu

Várjuk gyermekeiket szeretettel:

 

   Bogáthy Gábor 
tagintézmény-vezető

Kaposvár, 2022. április 06.

Katolikus zeneiskola bemutató ppt

Zeneiskolai alkalmassági hirdetése 2022

Katolikus-Zeneiskola-ismertető

Jelentkezesi-lap-zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra 2022

Zeneiskolai alapvizsgáról

Alapvizsgara-jelentkezesi-lap-2022

Zeneiskolai záróvizsgáról

Záróvizsgára-jelentkezesi-lap-2022

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
Events for május

4

Events for május

5

Events for május

8

No Events
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Events for május

23

Events for május

24

No Events
Events for május

25

Events for május

26

Events for május

28

Events for május

29

30
31
1
2
3
4
5