NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 

 

 

Kedves Szülők!

 

Örömmel értesítjük, hogy iskolánkban zeneiskolai keretek között adott a lehetőség hangszertanulásra. Az alsóbb évfolyamokban szolfézs és furulyatanulással lehet megalapozni a zenetanulást. Kedvező, hogy intézményünkön belül, iskolaidőben megoldható a zenei nevelés, zeneiskolai tanáraink segítségével. Később kórusban, fúvószenekarban, vagy valamilyen kamaracsoportban is felléphetnek tanítványaink.

 

Általános iskolai 1 osztály – HangolóDó szakkör

Az általános iskola első évfolyamán, heti 1 tanórában HangolóDó zenei szakkörön vehetnek részt a gyerekek, amely az 5. órában, órarendbe beépítve történik. Megalapozza az alapvető zenei ismereteket és felkészít az év végi alkalmassági meghallgatásra. Ajánlott minden kisgyereknek, mivel átmenetet képez az óvoda-iskola, valamint az iskola-zeneiskola között, játékos tevékenységekbe bújtatott tanulással, komplex személyiség- és készségfejlesztéssel.

 

HangolóDó Zenei szakkörről röviden

 

Az élményszerű zenei oktatáshoz a változatos, tevékenykedtető, sokszínű óraszervezés, a játékos feladatok alkalmazása, az egyszerű ritmus- és dallamhangszerek, valamint a különféle szemléltető eszközök használata járul hozzá.

Ezek a következők: zenés köszönés, dalos játékok, sokrétű ritmusjátékok gazdag eszközhasználattal (különböző ritmuskártyák, táblai memóriajáték, ritmusdominó/lánc, testtaps, online játékok), dallami ismeretek/daltanulás szolmizációs hangokkal is (Fecskemese) énekelve, tornázva, dallamvonal-rajzolással, élőzongorával, kézjelekkel, színes hanglépcsővel, hangszerekkel: Orff hangokkal, színes csövekkel (Boomwackers), interaktív táblán a Musicators feladatokkal (online zeneoktató felület). Ritmus/dallam visszhang hangoztatása. Tematikus zenehallgatás, kreatív önkifejezéssel (rajzolás, mozgás)

A tevékenységek értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása (piros pontok).  Szeretetteljes, elfogadó légkör és vidám hangulat kialakítása.

A HangolóDó Zenei szakkör tanév végére felkészíti a kisdiákokat a zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra, melyet minden év május elején tartunk.

A felvételi meghallgatáson a következőkre vagyunk kíváncsiak:

– egy szabadon választott népdal éneklése

– ritmus és dallam visszhang

 

Ami még beleszámít a meghallgatás eredményességébe:

– a tanév közben gyűjtött piros pontok száma

Azokat, akik nem vettek részt a HangolóDó zenei előkészítő foglakozáson, a piros pontok számától függetlenül értékeljük a meghallgatáson.

 

Az alkalmassági meghallgatás időpontja:

– 1/B – 2022. május 3. – 5. óra

– 1/A – 2022. május 5. – 5. óra

A felvételi eredményéről írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket

 

Zeneiskolai tanulmányokkal kapcsolatos fontos információk:

  • Azok a tanulók, akik sikeres vesznek részt az alkalmassági meghallgatáson, a következő tanévtől megkezdhetik zeneiskolai tanulmányaikat.
  • A foglalkozások csoportos és egyéni órák keretében történnek.
  • Heti 2×45 perc csoportos óra: szolfézs, heti 2×30 perc hangszeres foglalkozás. Órabeosztásra szeptemberben kerül sor. Zeneiskolai órák a délutáni időkeretben kerülnek megszervezésre.
  • Az első hangszeres évben furulya hangszer ajánlott.
  • Zeneiskolai oktatás, térítési díj ellenében vehető igénybe.
  • A térítési díj összege tanulmányi átlagtól függően 12.000 Ft/félév – 16.000 Ft/félév között mozog.
  • Az első hangszeres évben furulya hangszer ajánlott.
  • Későbbiekben választható hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, zongora, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tenorkürt, tuba, ütő

 

Kérjük, ha zeneiskolai oktatásban szeretnék gyermeküket részesíteni, akkor a küldött

„Jelentkezés zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra” című lapot 2022. április 29-ig küldjék el e-mail-ben Bogáthy Gábor email címére: bogathy.gabor@katgimi.hu

Várjuk gyermekeiket szeretettel:

 

   Bogáthy Gábor 
tagintézmény-vezető

Kaposvár, 2022. április 06.

Katolikus zeneiskola bemutató ppt

Zeneiskolai alkalmassági hirdetése 2022

Katolikus-Zeneiskola-ismertető

Jelentkezesi-lap-zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra 2022

Zeneiskolai alapvizsgáról

Alapvizsgara-jelentkezesi-lap-2022

Zeneiskolai záróvizsgáról

Záróvizsgára-jelentkezesi-lap-2022

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
26
27
28
29
30
1
2
Események szeptember

26

Események szeptember

30

Események október

1

No Events
Események október

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Események október

3

No Events
Események október

4

No Events
Események október

5

No Events
Események október

6

No Events
Események október

7

No Events
Események október

8

No Events
Események október

9

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Események október

10

No Events
Események október

11

No Events
Események október

12

No Events
Események október

13

No Events
Események október

14

No Events
Események október

15

No Events
Események október

16

No Events
17
18
19
20
21
22
23
Események október

17

No Events
Események október

18

No Events
Események október

19

No Events
Események október

20

No Events
Események október

21

No Events
Események október

22

No Events
Események október

23

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Események október

24

No Events
Események október

25

No Events
Események október

26

No Events
Események október

27

No Events
Események október

28

No Events
Események október

29

No Events
Események október

30

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Események október

31

No Events