NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

   

Kedves Szülők!

Örömmel értesítjük, hogy iskolánkban zeneiskolai keretek között adott a lehetőség hangszertanulásra. Az alsóbb évfolyamokban szolfézs és furulyatanulással lehet megalapozni a zenetanulást. Kedvező, hogy intézményünkön belül, iskolaidőben megoldható a zenei nevelés, zeneiskolai tanáraink segítségével. Később kórusban, fúvószenekarban, vagy valamilyen kamaracsoportban is felléphetnek tanítványaink.

 

Általános iskolai 1 osztály – HangolóDó szakkör

Az általános iskola első évfolyamán, heti 1 tanórában HangolóDó zenei szakkörön vehetnek részt a gyerekek, amely az 5. órában, órarendbe beépítve történik. Megalapozza az alapvető zenei ismereteket és felkészít az év végi alkalmassági meghallgatásra. Ajánlott minden kisgyereknek, mivel átmenetet képez az óvoda-iskola, valamint az iskola-zeneiskola között, játékos tevékenységekbe bújtatott tanulással, komplex személyiség- és készségfejlesztéssel.

 

HangolóDó Zenei szakkörről röviden

 

Az élményszerű zenei oktatáshoz a változatos, tevékenykedtető, sokszínű óraszervezés, a játékos feladatok alkalmazása, az egyszerű ritmus- és dallamhangszerek, valamint a különféle szemléltető eszközök használata járul hozzá.

Ezek a következők: zenés köszönés, dalos játékok, sokrétű ritmusjátékok gazdag eszközhasználattal (különböző ritmuskártyák, táblai memóriajáték, ritmusdominó/lánc, testtaps, online játékok), dallami ismeretek/daltanulás szolmizációs hangokkal is (Fecskemese) énekelve, tornázva, dallamvonal-rajzolással, élőzongorával, kézjelekkel, színes hanglépcsővel, hangszerekkel: Orff hangokkal, színes csövekkel (Boomwackers), interaktív táblán a Musicators feladatokkal (online zeneoktató felület). Ritmus/dallam visszhang hangoztatása. Tematikus zenehallgatás, kreatív önkifejezéssel (rajzolás, mozgás)

A tevékenységek értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása (piros pontok).  Szeretetteljes, elfogadó légkör és vidám hangulat kialakítása.

A HangolóDó Zenei szakkör tanév végére felkészíti a kisdiákokat a zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra, melyet minden év május elején tartunk.

A felvételi meghallgatáson a következőkre vagyunk kíváncsiak:

– egy szabadon választott népdal éneklése

– ritmus és dallam visszhang

 

Ami még beleszámít a meghallgatás eredményességébe:

– a tanév közben gyűjtött piros pontok száma

Azokat, akik nem vettek részt a HangolóDó zenei előkészítő foglakozáson, a piros pontok számától függetlenül értékeljük a meghallgatáson.

 

Az alkalmassági meghallgatás időpontja:

– 1/B – 2022. május 3. – 5. óra

– 1/A – 2022. május 5. – 5. óra

A felvételi eredményéről írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket

 

Zeneiskolai tanulmányokkal kapcsolatos fontos információk:

  • Azok a tanulók, akik sikeres vesznek részt az alkalmassági meghallgatáson, a következő tanévtől megkezdhetik zeneiskolai tanulmányaikat.
  • A foglalkozások csoportos és egyéni órák keretében történnek.
  • Heti 2×45 perc csoportos óra: szolfézs, heti 2×30 perc hangszeres foglalkozás. Órabeosztásra szeptemberben kerül sor. Zeneiskolai órák a délutáni időkeretben kerülnek megszervezésre.
  • Az első hangszeres évben furulya hangszer ajánlott.
  • Zeneiskolai oktatás, térítési díj ellenében vehető igénybe.
  • A térítési díj összege tanulmányi átlagtól függően 12.000 Ft/félév – 16.000 Ft/félév között mozog.
  • Az első hangszeres évben furulya hangszer ajánlott.
  • Későbbiekben választható hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, zongora, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tenorkürt, tuba, ütő

 

Kérjük, ha zeneiskolai oktatásban szeretnék gyermeküket részesíteni, akkor a küldött

„Jelentkezés zeneiskolai alkalmassági meghallgatásra” című lapot 2022. április 29-ig küldjék el e-mail-ben Bogáthy Gábor email címére: bogathy.gabor@katgimi.hu

 

Várjuk gyermekeiket szeretettel:

 

   Bogáthy Gábor 
tagintézmény-vezető

 

Kaposvár, 2022. április 06.

Jelentkezési lap zeneiskolai meghallgatásra

június 2023

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Események június

6

No Events
Események június

7

Események június

8

Események június

10

Események június

11

12
13
14
15
16
17
18
Események június

13

No Events
Események június

14

No Events
Események június

15

Események június

16

Események június

17

No Events
Események június

18

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Események június

19

Események június

20

Események június

24

No Events
Események június

25

26
27
28
29
30
1
2
Események június

26

Események június

27

Események június

28

Események június

29

Események június

30