NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A szóbeli vizsgákon a Nat általános iskolai követelményrendszere érvényes. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáinak témakörei a következők:

Biológia-kémia

Biológia

 1. Az élőlények rendszerezése
 2. Vírusok, baktériumok
 3. Egysejtű sejtmagvas élőlények
 4. Gombák, zuzmók
 5. Virágtalan növények (moszatok, mohák, zuzmók)
 6. Virágos növények (nyitvatermők, zárvatermők)
 7. Szivacsok, csalánozók
 8. Férgek
 9. Puhatestűek
 10. Ízeltlábúak
 11. Gerincesek
 12. Az emberi test felépítése (egyed, egyed alatti szerveződési szintek)
 13. Az emberi szövetek
 14. Az emberi bőr és egészsége
 15. Az emberi mozgás szervrendszer és egészsége
 16. Az emberi tápcsatorna felépítése, működése
 17. Az emberi táplálkozási szervrendszerének egészsége, az egészséges táplálkozás
 18. Az ember légzési szervrendszer és annak egészsége
 19. Az emberi keringési szervrendszer és egészsége
 20. Az emberi kiválasztó szervrendszer és egészsége

Kémia

 1. Oldatok
 2. Atomok és elemek
 3. Molekulák
 4. Fémes elemek
 5. Ionok, ionvegyületek
 6. Oxidáció és redukció
 7. Savak és bázisok

Matematika

 1. Számok. Műveletek törtekkel, tizedes törtek.
 2. Százalékszámítás, egyenes és fordított arányosság.
 3. Függvények. Alapfüggvények és transzformációik.
 4. Műveletek algebrai kifejezésekkel.
 5. Egyszerű összeszámlálási feladatok.
 6. Oszthatóság, prímszámok és összetett számok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
 7. Egyenletek, szöveges feladatok.
 8. Geometria, háromszögek, négyszögek.
 9. Geometriai transzformációk.
 10. Pitagorasz-tétel.

Informatika

 1. Az informatikai eszközök használata (A számítógép felépítése. Alapvető hardverelemek működése. Adattárolás. Digitalizálás)
 2. Alkalmazói ismeretek (Operációs rendszer. Állomány kezelés. Alkalmazói programok: szövegszerkesztés, kép- és videószerkesztés, prezentációkészítés, táblázatkezelés)
 3. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés (Táblázatok használata. Adatok formátuma, típusai. Az adatok csoportosítása, értelmezése. Diagramok készítése)
 4. Algoritmizálás és adatmodellezés (Hétköznapi algoritmusok leírása. Algoritmusleíró eszközök. Blokkprogramozás)
 5. Információkeresés, információközlési rendszerek (Böngészőprogramok. Keresők. Levelezőrendszerek)
 6. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák (Kommunikációs modell. Interneten zajló kommunikációs formák és rendszerek. Netikett. Közösségi oldalak használata)
 7. Médiainformatika (Oktatóprogramok az interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. Elektronikus könyv, hangoskönyv. Internetes térképek keresése)
 8. Az e-szolgáltatások szerepe és használata (Online identitás. E-mail. Chat. Felhőszolgáltatások)

Történelem

 1. Szent István trónra kerülése, egyház- és államszervező tevékenység
 2. Béla és a tatárjárás
 3. Mátyás uralkodása
 4. Mohács
 5. Széchenyi István elméleti és gyakorlati munkássága a reformkorban
 6. A reformkor jellemzése
 7. Az 1929-33-as gazdasági válság okai. Megoldási kísérletek
 8. Hitler hatalomra jutása, a náci birodalom kiépülése Németországban
 9. Trianon
 10. Bethlen István miniszterelnöksége, a konszolidáció

Angol és német nyelv

 1. Családom és én
 2. Lakás
 3. Napirend
 4. Barátok
 5. Iskola
 6. Szabadidős tevékenységek, hobbik
 7. Utazás, nyaralás
 8. Lakóhelyem
 9. Vásárlás
 10. Időjárás, évszakok

december 2022

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
28
29
30
1
2
3
4
Események november

28

Események december

1

Események december

3

No Events
Események december

4

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Események december

5

No Events
Események december

7

No Events
Események december

8

No Events
Események december

10

No Events
Események december

11

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Események december

13

No Events
Események december

14

No Events
Események december

16

Események december

17

No Events
Események december

18

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Események december

19

No Events
Események december

20

Események december

22

No Events
Események december

23

No Events
Események december

24

No Events
Események december

25

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Események december

26

No Events
Események december

27

No Events
Események december

28

No Events
Események december

29

No Events
Események december

30

No Events
Események december

31

No Events