NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A szóbeli vizsgákon a Nat általános iskolai követelményrendszere érvényes. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáinak témakörei a következők:

Biológia emelt képzés: biológia-kémia

Biológia

 1. Az élőlények rendszerezése
 2. Vírusok, baktériumok
 3. Egysejtű sejtmagvas élőlények
 4. Gombák, zuzmók
 5. Virágtalan növények (moszatok, mohák, zuzmók)
 6. Virágos növények (nyitvatermők, zárvatermők)
 7. Szivacsok, csalánozók
 8. Férgek
 9. Puhatestűek
 10. Ízeltlábúak
 11. Gerincesek
 12. Az emberi test felépítése (egyed, egyed alatti szerveződései szintek)
 13. Az emberi szövetek
 14. Az emberi bőr és egészsége
 15. Az emberi mozgás szervrendszer és egészsége
 16. Az emberi tápcsatorna felépítése, működése
 17. Az emberi táplálkozási szervrendszerének egészsége, az egészséges táplálkozás
 18. Az ember légzési szervrendszer és annak egészsége
 19. Az emberi keringési szervrendszer és egészsége
 20. Az emberi kiválasztó szervrendszer és egészsége

Kémia

 1. Oldatok
 2. Atomok és elemek
 3. Molekulák
 4. Fémes elemek
 5. Ionok, ionvegyületek
 6. Oxidáció és redukció
 7. Savak és bázisok

Matematika

 1. Számok. Műveletek törtekkel, tizedes törtek.
 2. Százalékszámítás, egyenes és fordított arányosság.
 3. Függvények. Alapfüggvények és transzformációik.
 4. Műveletek algebrai kifejezésekkel.
 5. Egyszerű összeszámlálási feladatok.
 6. Oszthatóság, prímszámok és összetett számok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
 7. Egyenletek, szöveges feladatok.
 8. Geometria, háromszögek, négyszögek.
 9. Geometriai transzformációk.
 10. Pitagorasz-tétel.

Informatika

 1. Az informatikai eszközök használata (A számítógép felépítése. Alapvető hardverelemek működése. Adattárolás. Digitalizálás)
 2. Alkalmazói ismeretek (Operációs rendszer. Állomány kezelés. Alkalmazói programok (szövegszerkesztés, kép- és videoszerkesztés, prezentációkészítés, táblázatkezelés)
 3. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés (Táblázatok használata. Adatok formátuma, típusai. Az adatok csoportosítása, értelmezése. Diagramok készítése)
 4. Algoritmizálás és adatmodellezés (Hétköznapi algoritmusok leírása. Algoritmusleíró eszközök. Blokkprogramozás)
 5. Információkeresés, információközlési rendszerek (Böngészőprogramok. Keresők. Levelezőrendszerek)
 6. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák (Kommunikációs modell. Interneten zajló kommunikációs formák és rendszerek. Netikett. Közösségi oldalak használata)
 7. Médiainformatika (Oktatóprogramok az interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. Elektronikus könyv, hangoskönyv. Internetes térképek keresése)
 8. Az e-szolgáltatások szerepe és használata (Online identitás. E-mail. Chat. Felhőszolgáltatások)

Történelem

 1. Szent István trónra kerülése, egyház- és államszervező tevékenység
 2. Béla és a tatárjárás
 3. Mátyás uralkodása
 4. Mohács
 5. Széchenyi István elméleti és gyakorlati munkássága a reformkorban
 6. A reformkor jellemzése
 7. Az 1929-33-as gazdasági válság okai. Megoldási kísérletek
 8. Hitler hatalomra jutása, a náci birodalom kiépülése Németországban
 9. Trianon
 10. Bethlen István miniszterelnöksége, a konszolidáció

Angol és német nyelv

 1. Családom és én
 2. Lakás
 3. Napirend
 4. Barátok
 5. Iskola
 6. Szabadidős tevékenységek, hobbik
 7. Utazás, nyaralás
 8. Lakóhelyem
 9. Vásárlás
 10. Időjárás, évszakok

június 2021

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
31
1
2
3
4
5
6
Események június

1

No Events
Események június

2

Események június

3

No Events
Események június

4

Események június

5

No Events
Események június

6

No Events
7
8
9
10
11
12
13
Események június

7

No Events
Események június

8

No Events
Események június

9

No Events
Események június

10

Események június

11

Események június

12

No Events
Események június

13

14
15
16
17
18
19
20
Események június

14

Események június

15

Események június

16

Események június

17

No Events
Események június

18

Események június

19

No Events
Események június

20

No Events
21
22
23
24
25
26
27
Események június

21

Események június

22

No Events
Események június

23

No Events
Események június

24

No Events
Események június

25

No Events
Események június

26

No Events
Események június

27

No Events
28
29
30
1
2
3
4
Események június

28

No Events
Események június

29

No Events
Események június

30

No Events