NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által augusztus végén elküldött intézkedési terv alapján elkészítettük a járványmegelőzés és oktatásszervezés helyi protokollját öt partnercsoport,  a szülők, a diákok, a tanárok, a konyhai dolgozók és a számára. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető gondoskodik (felelős: Varga Bálint igazgató), a megvalósítást a fenntartó ellenőrzi (felelős: Bálint Gábor püspöki biztos).

A járványmegelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

  1. Covid-19 fertőzés gyanúja (tünetek) → a szülők gyermeküket ne küldjék iskolába .
   → a szülő értesíti a háziorvost, és az utasítása szerint jár el.
   →a szülő értesíti az iskolát (gyermek hiányzásának kezdete, vége)
  2. Találkozás Covid-19 + személlyel (kontakt)
   → háziorvos értesítése (értesíti a népegészségügyi szerveket → karantén határozat)
   → iskola értesítése a karantén időtartamáról
   Ha a gyermek kontaktnak számít, a kérjük, hogy a határozat megérkezéséig se jöjjön iskolába. Ha határozat nem érkezik meg, kérjük, akkor is tartsák otthon a gyermeket a járványügyi megfigyelés időtartamára (jelenleg 10 nap). 
  3. Külső személyek (nem diák és nem dolgozó) csak kivételes esetben és engedéllyel léphetnek az iskola területére. A szülők a gyermekeket az iskola kapujáig kísérhetik.
  4. A személyes higiénés és járványügyi szabályok fokozott betartása (kézmosás, kézfertőtlenítés, távolságtartás, köhögési etikett, védőmaszk viselés, stb.)

 

Eddigi intézkedések a járvány megelőzése érdekében

2020.november 11.

 A gimnáziumi osztályok tantermen kívüli digitális oktatásban vesznek részt. A kollégák óráikat részben online formában tartják a „Meet” alkalmazásban, részben tananyagot adnak meg a Google Tanteremben. Az online órák pontos számát a kollégák a csoportokkal egyeztetik.

Az általános iskolai osztályok normál munkarendben dolgoznak tovább, a következő óvintézkedések mellett:

 • a diákoknak a tanórákon is maszkot kell viselniük
 • a helyettesítéseknél kerüljük a csoportösszevonások alkalmazását
 • a védőtávolság betartását, nagyobb tér biztosítását osztályok áthelyezésével biztosítjuk
 • testhőmérséklet mérés a főépületben csak két bejáraton (porta, középső) történik
 • szentmisék szervezése változik: a tanulók egy-egy hely kihagyásával foglalnak helyet és maszkot kell viselniük

zeneiskolai foglalkozások – az eddig megszokott intézkedések betartásával – az általános iskolai tanulók számára folytatódnak, a gimnáziumi tanulók online módon kapcsolódnak be az oktatásba.

2020.november 4.

Kérés a szülők felé: ha a gyermek kontaktnak számít, a járványügyi megfigyelési határozat megérkezéséig se küldjék a gyermekeket iskolába, illetve a határozat elmaradása esetén is tartsák be az előírt időt.

2020. szeptember 14

 • a kórus- és zenekari próbák csak online formában vagy szabad téren tarthatók
 • a délutáni sportköri foglalkozások csak online formában vagy szabad téren tarthatók

2020. szeptember 7.

A diákok, a tanárok és minden dolgozó számára előírtuk a tantermen kívüli közösségi terekben az orrot és a szájat takaró arcmaszk használatát

2020. augusztus vége, szeptember eleje

A 2020/2021-es tanév előkészítése során, illetve a tanév első hetében – az EMMI, a miniszter, a fenntartó utasításai és kérései alapján – tovább szigorodtak a helyi szabályok, külön protokoll készült a diákok, tanárok, szülők, konyhai dolgozók, takarító személyzet részére.

 • Az önkormányzat tájékoztatása alapján nem kezdődött meg az úszásoktatás a 2. és 6. évfolyamon.
 • Az iskolai étkezést külön beosztás szerint, a megfelelő távolság betartásával szerveztük meg.
 • Megszerveztük az épület fokozott takarítását, fertőtlenítését, napközbeni takarító kolléga bevonásával, a pedagógusok segítségével.
 • Az órarendet úgy készítettük el, hogy az osztályok és csoportok a lehető legkevesebb mozgással vehessenek részt tanóráikon.
 • Fokozott figyelmet fordítunk a szellőztetésre, beleértve a térszint alatti aula és szaktantermek friss levegőjének biztosítását (szellőztető-tűzjelző rendszer átállítása).
 • A szülőket kértük fokozott együttműködésre, pl. tünetek észlelése esetén ne engedjék gyermekeiket iskolába, egészségügyi csomagot készítsenek gyermekeiknek, ne lépjenek be az iskola területére.
 •  

2020. március

A járvány 2020. tavaszi megjelenése óta az intézményben a következő járvány-terjedést megakadályozó intézkedéseket vezettük be:

 • a tantermekben és egyéb helyiségekben a gyakori, gondos szellőztetést végeztünk
 • a mosdókat rendszeresen elláttuk szappannal, később fertőtlenítő hatású szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral
 • a takarító személyzet rendszeresen fertőtlenítette a kritikus helyeket, különös tekintettel a mosdókra, villanykapcsolókra, kilincsekre
 • kézfertőtlenítő folyadékot helyeztünk el az épületbe belépők, az illemhelyeket használók, valamint az ebédlőben étkezők számára
 • a pedagógusok folyamatosan emlékeztették a tanulókat az alapvető személyi higiéniás szabályok betartására
február

március 2021

április
MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
1
2
3
4
5
6
7
Események március

1

No Events
Események március

2

No Events
Események március

3

No Events
Események március

4

No Events
Események március

5

No Events
Események március

6

No Events
Események március

7

No Events
8
9
10
11
12
13
14
Események március

8

No Events
Események március

9

No Events
Események március

10

No Events
Események március

11

No Events
Események március

12

No Events
Események március

13

No Events
Események március

14

No Events
15
16
17
18
19
20
21
Események március

15

No Events
Események március

16

No Events
Események március

17

No Events
Események március

18

No Events
Események március

19

No Events
Események március

20

No Events
Események március

21

No Events
22
23
24
25
26
27
28
Események március

22

No Events
Események március

23

No Events
Események március

24

No Events
Események március

25

No Events
Események március

26

No Events
Események március

27

No Events
Események március

28

No Events
29
30
31
1
2
3
4
Események március

29

No Events
Események március

30

No Events
Események március

31

No Events