NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Vándor Viadal faültetés

Vándor Viadal faültetés

December 2-án iskolánk udvarán ünnepélyesen elültettük a VándorViadal versenyen szerepelt csapat által nyert facsemetét.

VándorViadal célja a vándortáboros szellemiség és az aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A versenyen négy fős középiskolás csapatok indulhatnak, öt online forduló után lehet a döntőbe kerülni. 2022-ben a Karancs-Medves vidékén rendezték a verseny döntőjét, ahol az iskolát képviselő Bujbáczi Fanni Luca, Szabó Cseperke, Francsics Barna és Koller Balázs 12. a osztályos tanulókból álló csapat országos 6. helyezést ért el. (2021-ben a Bujbáczi Fanni Luca, Benkő Julianna, Schlitt Bence Péter és Szabó Levente alkotta csapat szintén 6. helyezett lett a zempléni döntőn.) A döntők a televízióban is adásba kerültek. 

A rendezvényen Varga Bálint igazgató úr köszöntője után Gál Keve Bánk tanár úr József Attila “Kertész leszek” c. versének  megzenésített változatát adta elő. A csapattagok a jelen lévő 7. évfolyam tanulóinak röviden beszámoltak a versenyről és néhány gondolatot, tanácsot osztottak meg velük a közösségről, tanulásról, természetről. Fodor Péter tanár úr, a csapat kísérője ismertette a japánakác (Styphnolobium japonicum) jellegzetességeit, majd a csapattagok elültették a kis fát.

Köszönet a versenyzőknek, a közreműködőknek, Stróbel János, Törzsök János és Pfeifer Patrik kollégáknak az elő- és utómunkálatokért.

Képek

Kapcsolódó bejegyzések:

Szent Erzsébet gyűjtés 2022

Szent Erzsébet gyűjtés 2022

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Erzsébet nap előtti pénteken a Mélyben és Reményben Alapítvány munkatársai elszállították az idei Szent Erzsébet gyűjtésen összegyűlt adományokat. A rakodásnál látszott, hogy egy-egy szatyorba sok és változatos tartós élelmiszer, tisztálkodásiszer került. A 12.b osztály tanulói többször fordultak a kápolnából a parkolóba vezető úton, végül az adományok egy mikrobuszban nem is fértek el, még egy személygépkocsi is megtelt.

Az alapítvány és az iskolavezetés hálásan köszöni felajánlásaikat! A jelenlegi nehéz helyzetben a nélkülöző embertársaink még inkább rászorulnak a segítségre. Tudjuk, hogy most minden családnak nehezebb, jobban meg kell gondolni a kiadásokat. Örömteli, és az iskolához tartozó családok erejét, emberségét mutatja, hogy ilyen körülmények között is rengeteg segítség érkezett. Sokan hallották meg a Máté evangéliumában szereplő Király szavát: “amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”.

Varga Bálint
igazgató

Alapítvány köszönő levele
Képek az átadásról
A gyűjtés plakátja

 

Polonica Varietas lengyelországi osztálykirándulás

Polonica Varietas lengyelországi osztálykirándulás

Intézményünk 11.a osztálya lengyelországi osztálykiránduláson vett részt 2022. október 24. és 28. között. A kirándulás a Wacław Felczak Alapítvány POLONICA VARIETAS pályázatának elnyerésével valósult meg (WFA/125/30/3/ZA/2022).

Ezúton köszönjük a felejthetetlen élmények biztosítását, a lengyel-magyar barátság elmélyítését az Alapítványank, további sikeres munkát kívánunk!

ÚTI BESZÁMOLÓ

1. nap

Október 24-én 5 órakor indultunk Kaposvárról. Útközben az idegenvezető ismertetőt tartott azoknak a helyeknek a történetéről, melyek mellett elhaladtunk (Budapest, Zólyom, Besztercebánya). A diákok az általuk készített előadással egészítették ki a hallottakat.

Megtekintettük Árva várát. Meghallgattuk a történetét, majd a várban található kiállítási termeket tekintettük meg. 19 órára értünk a szállásra, a vacsora után közösségi programot szerveztünk, melyben a diákok Lengyelországról előzetesen szerzett ismeretekről vettek részt vetélkedőn.

2. nap

Reggel 8:30-kor indultunk a szállásról a wieliczkai sóbányába, ahol 3 órát töltöttünk. A csoport 130 méter mélyre gyalogolt le úgy, hogy az egyes szinteken található, a bányászathoz kapcsolódó termekben megismerkedett a bánya történetével, a bányászok életével, a bányászat nehézségeivel.

Ezt követően indultunk Krakkóba, ahol először a zsidónegyedbe látogattunk el. Itt megtekintettük a zsidó házakat, temetőt, a katolikus bazilikát. Az idegenvezető részletes tájékoztatást adott a negyed kialakulásának történelméről, a II. világháborús, a negyedhez kapcsolódó történelemről.

Ezt követően a krakkói királyi várba látogattunk el, amelynek történelméről az idegenvezető és a diákok tartottak ismertetőt. A legtöbb időt a koronázótemplomban töltöttük, ahol a magyar vonatkozású történelmi személyekhez kapcsolódó helyeken kívül a lengyel történelmi nagyságok sírhelyeit és azok lengyel történelemben betöltött szerepét ismertük meg.

A vár megtekintését követően városi sétára indultunk: a posztócsarnokot, a főtéren található a Mária templomot néztük meg. A templom magyar vonatkozása a híres oltárhoz kapcsolódik. Feltehetően Lőcsei Pál magyar festő (aki Wita Stwos, az oltárkészítő tanítványa volt) alkotása.

A Jagelló Egyetem megtekintésével zártuk a napot, ahol sikerült megtekintenünk 17 órakor a zenés órajátékot.

A vacsora után összegeztük az elmúlt két nap eseményeit. A diákok elmondták, hogy milyen új ismereteket szereztek a tantervi anyaghoz képest. A legtöbb megszólaló a zsidó negyeddel kapcsolatos kérdéseket tett fel, amelynek megválaszolása közben előkészítettük a következő napi auschwitzi látogatást.

3. nap

A délelőttöt Wadowicében töltöttük. A keresztény vallásosság erősítésének, elmélyítésének érdekében meglátogattuk II. János pápa szülőházát, az ott kialakított múzeumot, mely a szent pápa életútját mutatja be. Ezt követően a főtéren lévő Szűz Mária Bazilikát tekintettük meg, ahol megkeresztelték Karol Wojtylát, szentmisén vettünk részt, majd sétát tettünk a városban.

Ezután Auschwitz-Birkenauba indultunk. A buszon felidéztük az előkészítő órán elhangzott ismereteket az antiszemitizmus európai megjelenési formáiról, a középkori pogromokról, a náci Németország által terjesztett zsidóellenességről, zsidó faji törvényekről, a holokausztról. Az idegenvezető tartott ismertetőt a tábor kialakulásáról, majd megtekintettük a barakkokat. A leghosszabb időt a 18-as számúnál töltöttük, mely a Magyarországról elhurcolt zsidók életét, a II. világháború alatti magyar politikai döntéseket, az akkori időszak politikusait- katonai vezetőit mutatja be. Ezt követően a birkenaui tábor életét ismertük meg.

A nap folyamán szerzett ismereteket-tapasztalatokat a vacsorát követően megbeszéltük. A diákokat a haláltáborban látottak mélyen megrázták, ez elősegíti a toleranciára nevelést, ismereteik elmélyülését.

4. nap

Reggel Częstochowaba indultunk. Útközben ismertető hallgattunk meg a Jasna Góra-i kolostor történetéről, arról, hogy hogyan épült, milyen jelentősége van a lengyel történelemben, a lengyelek katolikus érzületének, a nemzeti összetartozásnak hogyan lett a jelképe. Külön hangsúlyoztuk az egyetlen magyar alapítású pálos szerzetesrend jelentőségét a magyar, majd lengyel történelemben. Ott tartózkodásunk alatt megtekintettük a kincstárat, a múzeumot, a bazilikát, ahol a diákok az Irgalmasság rózsafűzért imádkozták el. 13:30-kor a Fekete Madonna ikon ünnepélyes, a hívek előtti bemutatásának voltunk szemtanúi. A kolostor épületeit és kiállításait végig járva ismertük meg Szent II. János Pál pápa látogatásának emlékeit, a szabadtéri oltárt.

A délután folyamán meglátogattuk Bem József szülőházát Tarnówban. Itt a tábornok 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepéről emlékeztünk meg.

A keresztény vallásosság erősítése, elmélyítése valósult meg a mai napon.

5. nap

Hazafelé Besztercebánya központjában álltunk meg, ahol megtekintettük a Várnegyedet, a Szűz Mária Mennybemenetelének tiszteletére szentelt plébániatemplomot. A diákok ismertették a legjelentősebb bányaváros középköri történelmét.

Hazaérkezés előtt a buszon 2 filmet tekintettünk meg: az egyik a magyar-lengyel II. világháborús kapcsolatokat mutatta be, a másik az elmúlt négy nap során megtekintett helyek emlékeit elevenítette fel.

Az aradi vértanúk emléknapja

Az aradi vértanúk emléknapja

Az aradi vértanúk október 6-i emléknapja alkalmából iskolánk 7. évfolyam készített megemlékezést. A főépületben a 7.b, a “Haza kis polgárainak” épületben a 7.a osztály kiállítása alapján emlékeztek az osztályok a szabadságharc hőseire.

Köszönjük a hetedikesek és osztályfőnökeik, Kertész Gabriella tanárnő és Zsámbok István tanár úr munkáját!

Képek 

NÉPSZÁMLÁLÁS

NÉPSZÁMLÁLÁS

 

Tisztelt Szülők!

Mint ismeretes, 2022. őszén népszámlálásra kerül sor az országban. Egyházi fenntartású intézményként alapvető érdekünk, hogy keresztény vallású honfitársaink minél nagyobb számban jelenjenek meg a statisztikákban (is).

Kérjük, szíveskedjenek a vallásra, felekezetre vonatkozó (14.) kérdést saját felekezetük megadásával megválaszolni.

Az alábbiakban közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását.

Tisztelettel:
Varga Bálint
igazgató

Tisztelt Tanárok, Munkatársak, Szülők!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a digitális anyagok népszerűsítésén túl (videók, plakátok és bannerek, amelyek elérhetőek a www.katolikus.hu honlapon és a Magyar Katolikus Egyház hivatalos facebook oldalán), a gyakorlatban is nyújtsanak segítséget a népszámlálás minél sikeresebb lebonyolításához.

A népszámlálás első szakasza október 1. és 16. között zajlik. Ebben az időszakban mindenkinek lehetősége lesz online kitölteni a kérdőívet, akár otthon, az otthoni eszközein (www.nepszamlalas2022.hu). Életkortól függetlenül mindenkit, így a gyermekeket is számba veszik. Aki ezt nem teszi meg, azt október 17-től személyesen fogják felkeresni a számlálóbiztosok. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a számlálóbiztosok is online fogják kitölteni a kérdőíveket a náluk lévő digitális eszköz segítségével. Előfordulhat, hogy valaki bármilyen okból elfeledkezik a népszámlálás 14. – kötelezően felteendő, de nem kötelezően megválaszolandó – kérdéséről, amely így hangzik: “Mi a vallása, felekezete?” Ebben az esetben pedig csökkenhet a magukat katolikusnak vallók száma. Abban kérjük támogatásukat, hogy az online kitöltési időszak alatt, saját hitük megvallásán túl, nyújtsanak segítséget minden testvérünknek, különösen az Önökre bízottaknak, hogy a valóban elkötelezetten vallásos, illetve az Egyházunkhoz kötődő emberek megvallhassák katolikus hitüket a népszámlálás alkalmával is. A plébániákat is arra buzdítottuk, buzdítjuk, hogy október október 1-16. között – lehetőség szerint – álljanak maguk is ebből a célból rendelkezésre, illetve vasárnaponként “népszámlálási pontot” működtessenek.

Segítségül mellékelünk egy adatvédelmi állásfoglalást (adatbiztonsági útmutató nyilvános számítógépen, illetve más digitális eszközén történő kitöltéshez) és egy kitöltést segítő plakátot. A plakátot kérjük, hogy lehetőség szerint terjesszék, illetve függesszék ki.

Az ezt követő, október 17. – november 20. közötti időszakra vonatkozóan az MKPK mindenkit buzdít, hogy ha lehetősége engedi, akkor – ahol ez még lehetséges – az illetékes önkormányzatnál mihamarabb jelentkezzen számlálóbiztosnak.

A népszámlálás sikere valóban közös érdekünk: innen tudhatjuk meg, hogy kiket, hány embert képviselünk helyi és országos szinten, ezért mindannyiuk segítségére, részvételére hálás köszönettel számítunk. Népszámláláskor valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

az MKPK Titkársága